Források Világnapja

A Gyermekekkel a Természetért Egyesület figyelmükbe ajánlja egyedülálló kezdeményezését a "Források Világnapját".

Ez a kezdeményezés egyedülálló a világon, mivel még senki sem gondolt arra, hogy a forrásainkat kiemelt szinten védjük. Ráadásul ismereteink szerint Magyarországon még senki nem kezdeményezett környezetvédelemmel kapcsolatos Világnapot.

A globális felmelegedés és az elsivatagosodás korszakában kiemelten fontos Földünkön a vízkészletek, a tiszta források és a természet gondozása, megóvása.

Bár Magyarország rendkívül gazdag édesvízkincsekben, mindannyiunknak fokozottabban oda kell figyelnünk a hétköznapokban is e természeti értékünkre.
A nemzetközi összefogás és együttműködés is elengedhetetlen, hiszen folyóink nagy része más országok területén ered. Ezért is fontos a "saját vízforrásaink" védelme.

A források nem csupán víztani, felszínalaktani és tájképi értéket képviselnek!

Sajátos élőhelyként, illetve a belőlük táplálkozó vízfolyások révén jelentős szerepet töltenek be a flóra és fauna megőrzésében. A források (forráslefolyók és az általuk táplált csermelyek, patakok), forrásmedencék valamennyi formája az élővilág védelmének szempontból is nagy érték. Sok élőlény számára állandó, vagy a fejlődés meghatározott szakaszában nélkülözhetetlen életteret biztosít, amennyiben természetes élővilágát legalább részben megőrizte.

A lakossági vízkivételben (fogyasztásban), gyógyhatású tulajdonságaiban is nagy szerepet játszik. (A források értékét növeli, ha hőmérsékletük, ásványi anyag tartalmuk, vagy radioaktivításuk révén gyógyhatással rendelkeznek.)

Sok forrás vízhozama drasztikusan csökkent, némelyek időszakosan ki is száradnak. Véleményünk szerint erre eddig méltatlanul kevés figyelem összpontosult világszerte.

2013. május 19-én létrehoztuk a Források Napját, ezzel is hozzájárulva a források és patakok fennmaradásához és fenntartható állapotához.

Ez alkalomból 2013. május 18-án Szurdokpüspökiben a helyi önkormányzat és az Egererdő Zrt. együttműködésével, hagyományteremtő céllal szerveztünk egy rendezvényt.
E rendezvény keretei között szeretnénk felhívni az emberek figyelmét egyik legnagyobb kincsünkre, a forrásainkra, valamint a vizeink védelmére. Célunk, hogy minden év május 19-én, aki csak teheti, közvetlenül vagy közvetetten a források megóvásával foglalatoskodjon!

Kezdeményezésünkkel azt szeretnénk elérni, hogy a környezettudatos életmód, a víz és természeti környezetük megóvása ne csak e jeles napokon kerüljön előtérbe, hanem mindennapjainak részévé váljon.

A rendezvényre meghívtuk egy közös példamutatásra az országban tevékenykedő környezet-és természetvédőket, túrázókat, cserkészeket stb.

Kezdeményezésünket prominens személyek vették szárnyaik alá, akik védnökként támogatják munkánkat.

Az ENSZ-nél is bejegyeztetjük a Források Világnapját, május 19-ére!

A kezdeményeséről szóló okiratot eljuttattuk:

  • a Vidékfejlesztési Minisztériumba
  • az ENSZ illetékes képviseletéhez
  • az UNESCO Magyarországi képviseletének

Rendezvényünkről az UNEP (ENSZ környezetvédelmi szervezete) 86 országban ad tájékoztatást arról, hogy a föld országai csatlakozzanak a programunkhoz és a világnap felterjesztéséhez.

(Az ENSZ szakosított szervezetei a tagországok javaslatai alapján döntenek valamely világnap bevezetéséről. Amennyiben több ország is támogat egy ötletet, az adott ENSZ-szervezet vezető testülete dönt annak kihirdetéséről.)

Célunk, hogy az országban, majd a világban is ezen a napon a környezettudatos emberek felkeressenek egy-egy forrást és megtisztítsák azt, illetve annak környezetét.

A Források Világnapjának ötletét az adta, hogy egyesületünk tagjai évek óta járják a gyermekekkel a Mátrát, ahol az erdészek szakmai irányításával a források környékét megtisztogatjuk.
Így jutottunk el Szurdokpüspökibe.

Tudomásunkra jutott, hogy a falu körül több gyógyhatású forrás is létezik, amelyek időközben feledésbe merültek. Innen jött az ötlet, hogy fogadjuk örökbe ezeket a forrásokat és hozzuk rendbe a környéküket, továbbá kössük össze ezeket egy járható úttal, és építsünk ki egy információs táblarendszert, amely bemutatja az egyes források hatását (pl.:vashiányra, köszvényre stb...). Felvettük a kapcsolatot Szurdokpüspöki Önkormányzatának vezetőségével, valamint az Egererdő Zrt. területileg illetékes vezetőivel és egy együttműködési megállapodás aláírását követően örökbe fogadtuk az első forrást. Ez a Szurdokpüspöki határában található Delelő kút volt, melyet az Egererdő Zrt. szakemberei segítségével építettünk ki, majd pihenőhellyel is elláttuk.

Szándékunk szerint elősegítjük, hogy a forrásokat utak kialakításával mindenki számára elérhetőek legyenek, a források rendelkezzenek csőkivezetéssel, a forrásvíz hatását bemutató ismertető táblákkal, pihenőkkel.

Reméljük, hogy ezt a példát Magyarországon minél több településen fogják követni, hiszen - különösen a gyógyforrások - hazánk egyik legnagyobb, de eddig kevésbé megbecsült kincsét képezik.
Ezekre a kivételes természeti adottságokra szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét.

A Nógrád megyei Szurdokpüspöki különleges adottságaira úgy tudjuk a legjobban felhívni a figyelmet, ha kinevezzük a "Források Falujának", mivel tudomásunk szerint ebben a kis faluban található a legtöbb gyógyhatású forrás, amelyek más-más összetétellel és hatással bírnak (pl.: köszvényre, vashiányra stb...).

Tudomásunk szerint a forrásokat még Szűz Mária hagyta ránk. Ezt a tényt különböző történelmi írások is őrizik. A második világháború előtt itt kórház is állt, amit a háborúban sajnos lebombáztak.
El fog készülni a "források útja" nevű túraútvonal, amelyen e gyógyhatású forrásokat lehet majd egymás után meglátogatni. Szeretnénk az emberekkel újra megismertetni ezeknek a forrásoknak a gyógyító erejét.

A "Források Világnapja" megrendezéséhez kerestünk védnököket olyan emberek személyében, akik fontosnak tartják Magyarország és a Föld értékeinek, kincseinek védelmét. Fel szeretnénk hívni minden Földlakó figyelmét az egész Földanyán, hogy vegye komolyan a környezetvédelmet és erre tanítsa meg családját, gyermekeit is. Az elementáris erők nélkül - mint a levegő, víz, fény, föld - nincs organikus élet.

Egyesítsük az emberiséget, Európa közepéről, Magyarországról!

Induljon el az összefogás a Gyermekekkel a Természetért Egyesület kezdeményezésével, s védjük, óvjuk, gondozzuk a vizet, a forrásokat, az élet, a szeretet egyik alapvető létfeltételét.
Kérjük, támogassa minden ember és család ezt a nemes törekvést, hiszen víz nélkül nincs természet, nincs élet, nincs család, nincs szeretet.

Óvjuk és védjük együtt a természetet! A Föld és Magyarország egyik legnagyobb kincse a tiszta víz!

Küldetésünk sikeres megvalósításához kérjük az Ön segítségét is, hogy ennek a rendezvénynek a híre minél több emberhez eljusson a médián keresztül, így tudatosodjon, hogy a vizeink milyen nagy értékeket képviselnek, és hogy sokkal jobban odafigyeljünk természeti értékeinkre.

Munkánkat az alábbi védnökök tisztelték meg támogatásukkal:

Dr. Fazekas Sándor miniszter, Vidékfejlesztési Minisztérium
Dr. Hajas Pál diplomata, ENSZ-FAO
Dr. Baranyai Gábor helyettes államtitkár, Külügyminisztérium
Dr. Teplán István mb. főigazgató, Nemzeti Környezetügyi Intézet
Dr. Gellér Zita Márta főtanácsos, Vidékfejlesztési Minisztérium
Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Dr. Bablena Ferenc, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke
Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott, Nógrád Megyei Kormányhivatal
Zsiga Tamás Pásztói Járási Hivatal vezetője, Nógrád Megyei Kormányhivatal
Dr. Somody Anikó hidrogeológus, Magyar Állami Földtani Intézet
Dr. Major István nagykövet, WTO
Adamecz Péter vezérigazgató-helyettes, Magyar Fejlesztési Bank
UNESCO Magyarországi képviselete
Szentkirályi Ásványvíz Kft.
Ha Ön vagy szervezete a kezdeményezésünkkel egyetért, és szívesen csatlakozna vagy támogatná akkor, hogy küldetésünket közösen vihessük sikerre, szíveskedjen a szándéknyilatkozatot kitölteni.

A rendezvényt támogatták