IDÉZETEK


Earth Song

Gyermekekkel a Természetért Egyesület

Célunk:

A természetet és a világ örökség részeit koncentráltan, más hasonló célú egyesületekkel, alapítványokkal és tájvédelmi hatóságokkal együttműködve, egy kézben összefogva védeni és ápolni!

Szeretnénk a családokat - főként a gyermekeket - gyakorlatban rávezetni a természetet alkotó növények, állatok, erdőink, vizeink stb. tisztán tartására és védelmére. Ezért az Egyesület mottója is a következő:

„Az igazi természetvédő az, aki tudja, hogy a világot nem a szüleinktől örököltük, hanem gyermekeinktől kölcsönözzük.”  /John James Audubon/

Napjaink aktuális problémája Földünk szennyezettsége és környezeti állapota, amely szükségessé teszi a környezetért felelős életvitelt, a környezettudatos magatartás kialakítását. Fontos feladatunk, hogy óvjuk, védjük, szépítsük életterünket.

Szülőként ezért arra törekszünk, hogy gyermekeinket tudatosan úgy neveljük, hogy eszükkel értsék, szívükkel érezzék ennek fontosságát.

A környezet és a természet tudatos védelmére gyermekeink közvetlen bevonásával és személyes példamutatásunkkal olyan szokás és viselkedésformát adunk át, amelyek összhangban vannak a természetbarát életmóddal. Segít bennünket abban, hogy közvetlen tapasztalással az utánzásos tanulás során elsajátítsák a környezetkímélő és környezetvédő magatartást, amely beépül személyiségükbe.

Bízunk abban, hogy a közös tevékenységek során átélt élmények elmélyítik és megalapozzák, hogy gyermekeink környezetüket tisztelő, a természetet védő felnőttekké váljanak.

A Gyermekekkel a Természetért Egyesület ezen okoktól vezérelve lett létrehozva!

Az egyesület tagjai fontos feladatuknak tekintik:

A gyermekek és a családok harmonikus együttélésre nevelését a természettel, környezettel és ezek védelmével.

Az Egyesület a fenti céljainak megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

 • a növény- és állatvilág védelme, örökbe fogadása
 • ivó vizeink, a levegő, és a föld megóvása, tisztán tartása
 • gyógynövényeink megismertetése, és felhasználása
 • saját környezetünk tisztán tartása
 • az emberek ránevelése a hulladékok szelektív gyűjtésére
 • vizeink (ivó vizeink), a levegő (ózonréteg), és a föld megóvása, tisztán tartása
 • növényi hulladékok termőföldbe való visszajuttatása, komposztálás, humuszgyártás
 • biogazdálkodás megismertetése
 • őshonos növények kihalásának megakadályozása
 • a családok energia felhasználásának optimalizálása
 • a gyermekek energiatakarékosságra való nevelése
 • gyermekek megismertetése hazánk és más országok természeti szépségeivel, tájvédelmi területeivel, világörökség részét képező nevezetességeivel
 • továbbá az eddig felsorol területeken történő ismeretterjesztés, információcsere, csatlakozva a hasonló céllal működő politikamentes civil és társadalmi szervezetekhez

Célkitűzéseinket nemzetközi szinten is szeretnénk megvalósítani, különböző nemzetiségű családok részvételével. Hisz amivel az egyesületünk foglalkozik, arra a világon mindenhol szükség van.

Tagjaink sorába már Németországból, Amerikából, Svájcból, Thaiföldről is csatlakoztak családok.

Aki céljainkkal egyetért és aktívan szeretne részt venni az Egyesület életében, annak várjuk jelentkezését az egyesulet@gyermekekkelatermeszetert.eu e-mail címen, vagy a kapcsolatoknál megjelölt telefonszámokon!

Ha itt jártál, nyomj egy „TETSZIK”-et
és/vagy ajánld az oldalt ismerőseidnek!